دسته‌ها
حمل و نقل

آیین نامه اجرایی مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه

دانلود فایل PDF

دسته‌ها
حمل و نقل

آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

دانلود فایل PDF هیأت وزیران در جلسه 4 /11 /1394 به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با همکاری شورای عالی استان ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389- آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را […]

دسته‌ها
حمل و نقل

آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس مصوب 1387,02,01

دانلود فایل PDF ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف – مؤسسات یا شرکتهای پیمانکاری خودروهای حمل و نقل دانش آموزان: اشخاص حقوقی هستند که تأمین خودروها و رانندگان واجد شرایط را جهت حمل و نقل دانش آموزان با توجه به ضوابط و مقررات مندرج در این آیین نامه به عهده […]