دسته‌ها
الزامات حقوقی سایر

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲

دانلود فایل PDF  بخش اول- تشكيلات ماده ۱– در اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون […]

دسته‌ها
سایر شهرسازی و املاک

قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی مصوب 1398

دانلود فایل PDF ماده۱ـ اصطلاحات به کاررفته در این قانون دارای معانی مشروح ذیل است: الف ـ حفاظت: به معنای کلیه فعالیت های پسینی و پیشینی در خصوص پاسداری از ارزشهای مادی است همچون بناهای تاریخی ب ـ مرمت: عملیات تخصصی و همه جانبه (کمی و کیفی) است که هدف آن حفظ، بیان و آشکار […]

دسته‌ها
سایر

قانون مديريت بحران كشور مصوب 1398,05,07

دانلود فایل PDF فصل اول: کلیات ماده۱- به‌منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تأمین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرائی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی […]

دسته‌ها
سایر محیط زیست

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390,11,16با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فابل PDF ماده1ـ در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می ‌روند: الف ـ اتاقها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تبصره ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن […]

دسته‌ها
سایر

قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382,12,24با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فایل PDF فصل اول – تعاریف ماده 1 – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،‌ وظایف،‌ اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین ‌می‌ کند. ماده 2 – فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت ‌های صنفی‌ اعم […]

دسته‌ها
سایر

قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363,07,29با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فایل PDF ‌فصل اول: کلیات ‌ماده 1 – دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در‌ اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات […]