دسته‌ها
سایر

آیین نامه کمیسیون حفاری مصوب 1366,11,04

دانلود فایل PDF هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1366 بنا به پیشنهاد شماره 1353/34/3/1 مورخ 16/6/1366 وزارت کشور که به تأیید وزارتخانه‌های برنامه و بودجه،‌نفت، پست و تلگراف و تلفن، نیرو، مسکن و شهرسازی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده آئین‌نامه هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که‌خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری […]

دسته‌ها
سایر

آيين‌نامه نامگذاري شهرها، خيابان‌ها، اماكن و مؤسسات عمومي مصوب 86.06.20

دانلود فایل PDF شورای فرهنگ عمومی در جلسه 466 مورخ 20/6/86 و در اجرای بند (2) ماده (2) و ماده سوم «آیین‌نامه نامگذاری شهرها، خیابان‌ها، اماکن و مؤسسات عمومی» مصوب سیصدوهشتادوهفتمین جلسه مورخ 6/9/75 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد وزارت کشور دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه مذکور را به شرح زیر تصویب نمود. ماده 1 […]

دسته‌ها
سایر

‌آیین نامه نامگذاری شهرها، خیابانها، اماکن و مؤسسات عمومی ‌شماره .3105‌دش 1375.9.17

دانلود فایل PDF شهرهای جمهوری اسلامی ایران در ظاهر و باطن باید نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد. ‌یکی از مصادیق مهم این امر، اسامی خیابانها، اماکن و مؤسسات عمومی در شهرهاست و این اسامی در حکم شناسنامه شهرها و بیانگر ارزشهای‌اعتقادی، تاریخی، فرهنگی و ملی جامعه است. ماده اول […]

دسته‌ها
سایر محیط زیست

آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1394,02,06با اصلاحات و الحاقات بعدی

دانلود فایل PDF هیئت ‌وزیران در جلسه 6 /2 /1394 به پیشنهاد شماره 222169 /60 مورخ 16 /10 /1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت که با همکاری نهادهای موضوع ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار – مصوب 1390- ارایه شده است و به استناد ماده یاد شده، آیین‌ نامه اجرایی ماده یاد شده را […]

دسته‌ها
تشکیلات سایر

سازمانهای وابسته به شهرداریها ، ضوابط و شرایط ایجاد

ردیف نام سازمان ضوابط و شرایط ایجاد سازمان 1 عمران و بازآفرینی فضاهای شهری وجود حداقل صدهکتار مجموع بافت فرسوده ، تاریخی و اسکان غیر رسمی مصوب و حداقل پنجاه میلیارد ریال متوسط میزان اعتبار صرف شده در حوزه بافت های فرسوده ، تاریخی و اسکان غیررسمی در سه سال منتهی به سال درخواست تاسیس […]

دسته‌ها
تشکیلات سایر

وضعیت ادغام سازمانهای وابسته به شهرداریها

دسته‌ها
سایر

شرح خدمات مطالعات جامع طراحی شبكه آبرسانی فضای سبز

دانلود فایل PDF

دسته‌ها
سایر

دستورالعمل نحوه انجام مطالعات جامع طراحي شبكه آبرساني فضاي سبز

دانلود فایل PDF

دسته‌ها
اداری سایر قانون شوراها

دستور العمل نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر و تاسیس شهرداری موضوع ، بخشنامه ابلاغی شماره 141498 مورخ 5/8/1397 وزیر کشور

دانلود فایل PDF ماده 1- پس از شناخت روستا یا روستاها به عنوان شهر توسط مراجع قانونی و ابلاغ آن از سوی وزارت کشور ، فرماندار ذیربط موظف است در اجرای ماده 8 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن، تمهیدات و اقدامات قانونی […]

دسته‌ها
سایر شهرسازی و املاک

آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف مصوب 1397,12,15

دانلود فایل PDF ماده ۱– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف – قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی- مصوب ۱۳۹۵-. ب – استقرار: تأسیس، راه اندازی و تغییر محل مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در فضای مناسب و مورد نیاز مناطق و محلات مختلف منطبق […]