دسته‌ها
اداری قانون شوراها

دستورالعمل همترازی پستهای مدیریتی در شهرداریها مورخ 98.06.28

دانلود فایل PDF

دسته‌ها
قانون شوراها

دستورالعمل سکونت شهردار مورخ98.03.25

دانلود فایل PDF

دسته‌ها
شهرداری و شوراها قانون شوراها

فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در خصوص تشکیل شوراهای اسلامی مصوب 1358/02/09

دانلود فایل PDF بسم الله الرحمن الرحیم در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورت های جمهوری اسلامی است، لازم می دانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت […]

دسته‌ها
قانون شوراها

دستورالعمل نحوه تنظیم صورتجلسات شورای اسلامی شهر و بررسی مصوبات آن توسط هیات تطبیق مصوبات شهرستان

دسته‌ها
قانون شوراها

نحوه استقرار وشروع به کار دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر وروستا وانتخاب شهرداران ودهیاران سراسر کشور به استناد بخشنامه شماره 77809 مورخ 19/05/96 وزیر محترم کشور

دانلود فایل PDF الف – تشکیلات و امور داخلی شوراها 1- زمان آغاز فعالیت * ماده 3 (اصلاحی20/4/96) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشعار می‌دارد:” دوره فعالیت  شوراهای اسلامی شهر و روستا چهارسال می‌باشد که از 14 مردادماه شروع و در 13 مرداد ماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.” […]

دسته‌ها
قانون شوراها

موظف نمودن وزارت کشور نسبت به تشکیل شوراهای فرادست مصوب 1386,02,02

دانلود فایل PDF هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره الف/ع/س7740 مورخ 27/1/1386 شورای‌عالی استان‌ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تا تشکیل شوراهای فرادست (بخش، شهرستان، استان و عالی استان‌ها) مسؤولیت اداره دبیرخانه شوراهای مذکور برعهده رؤسای سابق شورای بخش، شهرستان، استان و عالی استان‌ها خواهد بود […]

دسته‌ها
قانون شوراها

شیوه نامه ماده (۹) آئین نامه اجرایی ماده (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف، و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – و اصلاحات بعدی آن

دانلود فایل PDF ماده ۱ – در این شیوه نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط، به کار می روند: الف – هیأت تطبیق: هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین ب – هیأت بخش و روستا: هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا ج – هیأت شهرستان: هیأت تطبیق مصوبات شهرستان د – قانون: قانون تشکیلات، وظایف و […]

دسته‌ها
قانون شوراها

دستورالعمل نحوه ماموریت تمام وقت و پاره وقت آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر،شهرک ،بخش و روستا درآمده اند

دانلود فایل PDF 1. آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شوراهای اسلامی انتخاب می شوند و به وجود تمام وقت یا پاره وقت آنان نیاز می باشد می توانند به عنوان مامور به خدمت در شورا انجام وظیفه نمایند . تبصره- ماموریت کارکنان این بند حسب مورد از طرف شورا […]

دسته‌ها
قانون شوراها

دستورالعمل نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح ، بررسی برنامه و بودجه عمومی‌کشور و استان‌ها ، نظارت بر شوراهای استان و اخذ رای در شورای عالی استان‌ها موضوع ماده 30 آیین نامه داخلی شورای عالی استان‌ها مصوب 11/11/1386 شورای عالی استان‌ها

دانلود فایل PDF مبحث اول : نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح ماده 1 – طرح‌ها و لوایح در حدود وظایف و اختیارات شورای عالی استان‌ها قابل طرح و رسیدگی می‌باشد: طرح استانی : پیشنهادهایی است که از طرف شوراهای استان مطرح می‌گردد. طرح‌های اعضاء : پیشنهادهایی است که به امضای حداقل 5 نفر از […]

دسته‌ها
قانون شوراها

دستورالعمل نحوه انجام مراسم تحلیف شوراهای اسلامی کشور مصوب 19/5/1385 شورای عالی استان ها

دانلود فایل PDF مقدمــه با توجه به شأن، جایگاه و منزلت شوراهای اسلامی کشور و اهمیت پایبندی اعضای محترم شوراها به موازین اعتقادی، اخلاقی و قانونی و به استناد تبصره ماده 4 آیین نامه های داخلی شورای عالی استان‌ها، استان و شهرستان و تبصره ماده 3 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر، طرح « دستور […]