دسته‌ها
مالی

قانون بودجه سال 1400 کل کشور

دانلود PDF قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ماده واحده– بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و چهارصد و هفت میلیون (۲۸.۸۲۳.۳۹۸.۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح ذیل است؛ الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ […]

دسته‌ها
مالی

قانون دائم مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.03.02

دانلود pdf فصل اول- تعاریف و کلیات   ماده ۱- مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند: الف‌- عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛ ب‌- واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد […]

دسته‌ها
اداری

قانون استخدام کشوری مصوب 31/03/1345 با آخرین اصلاحات

دانلود فایل PDF فصل اول – کلیات ماده ۱ – تعاریف : الف– استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت‌ها یا موسسات دولتی است. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام […]

دسته‌ها
حمل و نقل

آیین نامه اجرایی مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه

دانلود فایل PDF

دسته‌ها
اداری

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370

دانلود فایل PDF  ماده 1 – حقوق مبناء مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 برابر است با حاصلضرب ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذکور در عدد مبناء گروه مربوط بشرح جدول زیر که جایگزین جدول حقوق ماده 32 قانون استخدام کشوری می شود تعیین می گردد: گروه عدد […]

دسته‌ها
اداری الزامات حقوقی

ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور

دانلود فایل PDF شماره دادنامه : ۸۵۳ – ۸۵۴ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۸ شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۱۰ و ۹۸۰۰۲۱۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان سجاد کریمی پاشاکی و سجاد سجادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۴۰۱۸؍ت۲۵۳۴۲-۱۴؍۱۲؍۱۳۸۱ هیأت وزیران  گردش کار:آقایان سجاد […]

دسته‌ها
اداری قانون شوراها

دستورالعمل همترازی پستهای مدیریتی در شهرداریها مورخ 98.06.28

دانلود فایل PDF

دسته‌ها
قانون شوراها

دستورالعمل سکونت شهردار مورخ98.03.25

دانلود فایل PDF

دسته‌ها
اداری

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

دانلود فایل PDF شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ 27 /2 /1395 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در اجرای مواد 54 و 57 قانون مدیریت خدمات کشوری و اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری (موضوع تصویب نامه شماره 562 /93 /206) مورخ 20 /1 /1393 شورای […]

دسته‌ها
اداری

آيين نامه اعطای تسهيلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها مصوب 1399,08,28

دانلود فایل PDF ماده 1– تمامی کارمندان رسمی و پیمانی و عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- که متقاضی انتقال دایم از تهران و کلان شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج، اهواز و […]